O NÁS
Základní formulace sdružení PROKOS, které bylo ustanoveno 19. 6. 2002 zní:

"PROKOS sdružuje české výrobce, dovozce, vývozce a prodejce kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu."

A proč jsme sdružení PROKOS vlastně vytvořili?
Jednotlivec může mít sice silný hlas, ale jeden hlas, byť zvučný, nic neznamená a jeden člověk zmůže relativně dost málo. Navíc časové možnosti jednotlivých členů jsou velmi omezené. Ale dojde-li ke spojení silných individualit, lze omezené možnosti výrazně posunout a při spojení několika desítek jedinců už je možnost ovlivnit běh záležitostí, včetně zákonných ustanovení, daleko reálnější.

Sdružení PROKOS je řádně oficiálně registrováno MV a je řádným členem Hospodářské komory ČR. Všichni členové sdružení PROKOS jsou tedy zároveň členy Hospodářské komory ČR a vlastní registrační karty Hospodářské komory ČR a osvědčení o členství v Hospodářské komoře ČR.

V PROKOSu byly vytvořeny tři pracovní skupiny, které obsáhly oblast zabývající se vzděláním a informacemi, tuzemskou a zahraniční spoluprácí a legislativou.