Jak se stát členem Sdružení PROKOS
První z podmínek členství je řádně vyplnit přihlášku a odeslat ji na adresu sídla Sdružení. Výbor Sdružení na nejbližším setkání rozhodne o přijetí a sekretář sdělí výsledek jednání zájemci o členství.

Druhá podmínka je zaplatit členský poplatek, který byl schválen valnou hromadou a činí

- pro právnické a fyzické osoby

15.000,- Kč


Bankovní spojení je GE Money Bank a.s. Praha 4, č. účtu 161 344 998/0600. Jako variabilní symbol uvedou právnické a fyzické osoby IČO a nevýdělečné a nepodnikající osoby 999.

Po splnění těchto dvou podmínek ,už jako členové Sdružení PROKOS, mohou plně využívat výhod členství.

  Formát PDF Formát Doc
Přihláška ke staženíStahování souborů na váš lokální disk:
klikněte pravým tlačítkem myši na ikoně příslušného formátu a zvolte "uložit cíl jako"

Instalace Adobe® Acrobat® Reader pro prohlížení formátu PDF.