Seminář o konzervačních přípravcích

Vzděláním a informacemi byl také naplněn první odborný seminář PROKOSu, jehož hlavním tématem byly KONZERVAČNÍ PROSTŘEDKY V KOSMETICE. Konzervační prostředky v kosmetice jsou velmi diskutovaným, rychle se vyvíjejícím oborem v oblasti kosmetických výrobků. Ale často dochází i k rozporům ve zmíněné oblasti mezi tvůrci a výrobci kosmetických přípravků a dermatology, kteří mají na tuto problematiku jiný názor. Přední čeští odborníci z oblasti tvorby receptur kosmetických přípravků jako Ing. Janeš a Ing. Šmidrkal předali své velmi obsáhlé až encyklopedické poznatky a zkušenosti při použití a využití konzervačních látek. V oblasti mikrobiologického ověřování konzervačních látek exceloval RNDr. Bohuslavský, který na semináři přednášel o ověřování účinnosti konzervace kosmetických přípravků zátěžovými testy. Ing. Šmejkalová a MUDr. Jírová představily vynikající rozsáhlý přehled konzervačních prostředků užívaných v tržních druzích kosmetiky v České republice i zahraničí. V závěru této sekce byly MUDr. Vocílkovou uplatněny a zhodnoceny zkušenosti dermatologa, který přichází v denním styku do kontaktu s působením konzervačních látek na pokožku.

Druhá část semináře byla zaměřena na obchod. Firma Czech Trade, která se věnuje podpoře českého obchodu, seznámila účastníky s možnostmi finančních podpor při exportu výrobků na zahraniční trhy. Ing. Horčíková z firmy Ryor informovala o výstavě LUXPACK v Monaku a předala zkušenosti, které tam získala včetně kontaktů na jednotlivé firmy. Na závěr semináře byl představen společný projekt společností Incoma a GfK, který představuje v komplexní podobě analýzu vývoje tržního segmentu drogerie a parfumerie v České republice. Tato studie s názvem Drogerie 2002, která navazuje na studie předcházejících let, začínajících první odbornou publikací Drogerie 98, se setkává s velkým zájmem obchodních firem, dodavatelů i dalších firem s oblastí působnosti v tomto segmentu. Na základě znalosti trendů a srovnání s konkurencí umožňuje uživatelům lépe formulovat obchodní politiku a využít informací o vývoji tržních segmentů v oblasti kosmetické i drogistické produkce. Studie shrnuje i výsledky reprezentativního spotřebitelského výzkumu, je výsledkem průzkumu nákupního chování českých domácností. Jsou zde i samostatné kapitoly hodnotící úroveň znalostí a hodnocení hlavních řetězců nabízejících drogistické zboží. Studie je hodně rozsáhlá, přednesena byla jen její část a základní kostra. Nicméně, sdružení PROKOS se podařilo dohodnout s Incomou zakoupení jedné celé studie s možností rozšíření této studie pro všechny řádné členy PROKOSu. Tím, myslím, jsme našim aktivním členům připravili pěkný dárek pod stromeček.

O dalších akcích sdružení budeme včas informovat. V současnosti se aktivně pracuje na přípravě webových stránek. Jejich prostřednictvím můžeme veřejnost a zájemce rychleji informovat o cílech sdružení PROKOS a jeho činnosti a informace dále cíleně rozšiřovat. Spolupráce s periodiky v oblasti kosmetické produkce je nadále samozřejmostí, stejně tak jako snaha o účast a partnerství v mezinárodní COLIPĚ. Protože se přibližujeme vstupu do EU, potřebujeme a chceme být ne překvapeni, ale připraveni. Proto chceme příští seminář zaměřit na ISO a podmínky získání tohoto certifikátu. Čekáme na další připomínky a návrhy členů, aby další, druhý seminář také naplnil jejich představy a potřeby.


Ing. Eva Štěpánková

<< zpět