Tisková zpráva z 2. odb. semináře

2. odborný seminář sdružení PROKOS byl zaměřen na téma : "Problematika vstupu ČR do Evropské unie" a "Správná výrobní praxe při výrobě kosmetických přípravků".

Základní přednášky přednesli odborníci, kteří mohli zásadním způsobem předat nové informace k tomuto tématu. Ing. J. Weinfurt hovořil o systémech řízení jakosti dle normy ISO 9001 : 2000 a navíc ing. Šmejkal předával zkušenosti se zaváděním ISO norem ve firmě Hellada.

Pan Rafaj, z fimy Medea, hovořil o problematice "CE" schvalování výrobků po vstupu ČR do EU a ing. Hlušička, z firmy Ryor, o značce "e" - kontrolovaný objem, který souvisí s hotově baleným zbožím.

MUDr. Jírová přednesla přednášku na téma - "Zásady správné výrobní praxe při výrobě kosmetických přípravků, problematika schvalování výrobků po vstupu ČR do EU.

Pan Adam Veit z centra pro informace a mechanické testování obalů CIMTO Praha objasnil nařízení vlády č. 194/2001, které projednává předpisy o aerosolech.

Seminář navštívilo 110 osob z 64 firem, z toho 20 firem - členů PROKOS.

Mezi další informace patří, že sdružení PROKOS bylo konečně v květnu 2003 přijato za člena Hospodářské komory. V květnu 2003 se navíc PROKOS stal přidruženým členem Sekce pro kosmetiku Českého svazu značkových výrobců, se kterým bude společně jednat a připravovat vstupovat do Colipy,což je název pro Evropskou asociaci pro kosmetiku, parfumerii a toaletní výrobky.

Spolu s Exponou, firmou, která pořádá kosmetické veletrhy La Bella Dona a Beauty, PROKOS zpracovává kriteria pro hodnocení nejlepších výrobků a služeb, které budou oceňovány v rámci veletrhu Beauty Prague 2003.

Na 19. června je plánována valná hromada sdružení PROKOS, jejíž program má již dnes pevné parametry. Akce bude začínat v konferenčních místnostech hotelu Galerie v Unhošti ve 13,00 hodin, pokračování následuje asi v 15 hodin, kdy začne ukázková exkurze ve výrobě firmy RYOR a celá akce bude zakončena při netradičním posezení v Roztokách u Prahy při srbských specialitách restaurace "U tří klobouků".Tady budou mít možnost členové pohovořit také mezi sebou o problémech, které je třeba řešit a diskutovat.

PROKOS zároveň žádá své členy, aby prostřednictvím e-mailu přednesli své problémy, které máme možnost diskutovat s odbornými poradci časopisu TOP i PROFESIONAL.
Zároveň bychom Vás prosili i o zadání témat, na které byste rádi slyšeli odpovědi z úst odborníků a pomohla by Vám při řešení situací, do kterých se dostáváte. Na jedno z těchto témat bychom chtěli připravit další seminář.


<< zpět